top of page
jakke skulder_MG_2699_cr.jpg

Bjørn Bolstad Skjelbred

Bjørn Bolstad Skjelbred.Skjelbred må med rette kunne kalles en vaske-ekte Oslo-komponist: han er født i Oslo i 1970, der han fortsatt bor. Han har en bred og variert musikalsk bakgrunn, og musikken hans er blitt fremført i flere europeiske land, USA og Canada, i tillegg til de nordiske landene. Vi ønsker med dette portrettet å gi fler en unik anledning til å komme tett innpå Skjelbred og musikken hans. Det er musikk som ikke trenger seg på, men som er lavmælt og inkluderende.

On Silence and Nature

Natur har alltid inspirert meg, og stillhet er en del av naturopplevelsen. Naturen forteller oss noe om vår egen skjøre eksistens i verden.

 

For meg er stillhet en del av musikken, som kontrast til lyden. Stillhet kan vekke refleksjon rundt musikken hos lytteren, få lytteren til å lytte innover.

 

Naturen er viktig for de fleste, og nå vet vi hvordan menneskers adferd truer balansen i naturen. Derfor er det viktig for meg å formidle noe om hva naturen betyr, og stillhet, fordi begge er truet.

 

Bjørn Bolstad Skjelbred, komponist

Om konserten

«Vi lever for øyeblikket i en urolig og virusplagetverden. Viruset medførte en innskrenkning i menneskenes bevegelsesfrihet i Norge, store deler av verdens befolkning er fortsatt truet av viruset. Menneskeskapte klima-og miljøproblemer blir mer og mer tydelige, naturens mangfold og dyr er fortsatt truet. The Capitol i USA ble stormet av antidemokratiske krefter. Taliban er tilbake i Kabul.Kanskje trenger verden akkurat nå en musikk som fokuserer på det stille, det vakre og det lyriske fremfor det bråkete, støyende og påståelige? En musikk som etterstreber refleksjon fremfor aksjon?»

 

Dette skrev Skjelbred i august 2021 om sitt kommende verk for NyNorsk Messingkvintett: «5 stykket om stillhet». Da han satte seg ned for å skrive stykket –sommeren 2022, hadde Russlands brutale krigføring i Ukraina gjort verden enda mer urolig og plaget. «5 stykker om stillhet» er Skjelbreds lavmælte svar til alt dette. Et stille og nærværende verk, inkluderende og kontemplerende. Naturen er en viktig inspirasjonskilde i mange av Skjelbreds verk.

 

På konserten på Gamle Raadhus Scene fremførte NyNorsk Messingkvintett Imprints, som egentlig ble skrevet til det britiske brassensemblet Septura i 2018. Våren 2021 tilrettela Skjelbred verket for NyNorsk Messingkvintett, og det ble norgespremiere med konserter i Oslo og Gvarv. (Telemark) Her trer naturen frem både som dystopi og utopi. Den første satsen «Winter» skildrer et hvitt, snødekt fjellandskap, men er samtidig et bilde på hvordan vår verden kan se ut etter klimakrisen, eller etter en gigantisk atomkatastrofe. Andre sats skildrer et myrlandskap, men også følelsen av å ikke komme videre, at alt står i stampe. I den siste satsen –«After» skildres en verden der insektene er utdødd. Det er en vakker, men stille verden. Det ble også urfremføring av «VoxTerra» (2019) for solo cello, fremført av Tove M. Erikstad. The Progression Ensemble Oslo fremførte verkene “As the Wind Behaves” (2015-2017) og “The Thin Line” (2018).

bottom of page