top of page
  • Forfatterens bildeNYNO

Hør! Innspilling av Gérard Grisey - Mégalithes


Vi har gleden av å presentere en ny innspilling av Gérard Griseys sjeldent fremførte ungdomsverk Mégalithes for 15 messingblåsere. Det skulle ta nesten 50 år før Grisey's ungdomsverk Mégalithes (1969) for 15 messingblåsere fikk sin norgespremiere. Til åpningen av nyMusikks festival Only Connect i 2018 fremførte NyNorsk Messingkvintett og Brasskompaniet verket under ledelse av dirigent Halldis Rønning.

Stående på ulike avsatser oppover etasjene i Vinterhagen på Sentralen, fremførte musikere og dirigent Mégalithes slik det var tenkt fra komponistens hånd, en utforsking av rommets akustiske muligheter og hvor publikum blir omringet av lyd. Til denne konserten ble det også bestilt et helt nytt elektroakustisk verk av den norske komponisten Anders Tveit.

Bjørnar Habbestad, kunstnerisk leder for NyMusikk hadde programideen og tok initiativet til bestillingen. Ideen var et nytt verk som gikk inn i en klanglig samtale med Gerard Grisey. Resultatet ble det elektroakustiske stykket Untitled echoes for adjacent rooms. Listening to Gerard Grisey (2018), der Tveit bruker fragmenterte og elektronisk behandlede råopptak fra musikernes fremførelse av Mégalithes. Under urfremføringen på Sentralen ble publikum invitert med på en lydvandring gjennom trapper og avsatser mens Tveit bearbeidet den elektroakustiske musikken i sanntid over en rekke høyttalere montert i etasjene. Verket har en sterk kompositorisk signatur, samtidig som det samtaler med og supplerer Megalithes og slik sett gir oss forståelse av hvor mye Gerard Grisey har betydd for dagens komponister innenfor samtidsfeltet. Anders Tveit om Untitled echoes for adjacent rooms. Listening to Gerard Grisey: "Muligheten for å gå i dialog med Griseys materiale var vanskelig å takke nei til, da hans musikk er svært viktig for meg. Romligheten, det ekspressive uttrykket og råheten i messingklangen gjør dette materialet svært spennende, både å lytte til, og arbeide med." Denne innspillingen dokumenterer dette særegne konsertprosjektet.

Ifølge partituret kan Megalithes spilles i 9 ulike versjoner, og på denne innspillingen får man høre to av de ulike variantene (versjon 3 og 7) som rammer inn Anders Tveits Untitled echoes for adjacent rooms. Listening to Gerard Grisey. Med seg på innspillingen har NyNorsk Messingkvintett et stjernelag bestående av musikere fra Oslo-filharmonien, Operaorkestret, Kongelig Norske Marines Musikkorps, Forsvarets Stabsmusikkorps og frilansere.

Gérard Grisey (1946 – 1998) var elev av komponisten Olivier Messiaen, men brøt tidlig med serialismens teknikker. Hans nye stil hadde en mer instinktiv tilnærming og ble etter hvert kjent som musique spectrale, en utforskning av grunnprinsippene i tonehøyde, harmoni og musikalsk tid som utøvde stor innflytelse på neste generasjon av komponister. Mégalithes ble komponert før Grisey begynte å utforske spektralteknikker, da han bare var 23 år gammel. Verket er ment å minnes de uskyldige ofrene som døde i den nigerianske borgerkrigen, også kjent som Biafrakrigen. Det er ikke vanskelig å finne paralleller til den menneskelige katastrofen i den monumentale komposisjonen. Musikken vokser og eksploderer med massiv kraft, for så å trekke seg tilbake og samle seg til nye, store klynger av dissonans. Samtidig har klangen en råhet ved seg og stykket utforsker virkelig messinginstrumentenes klanglige muligheter og ytterpunkter. Mégalithes ble urfremført i Lucerne i 2009, 40 år etter at verket ble skrevet. I 2014 ble det fremført i Storbritannia med musikere fra BBC Symphony Orchestra, under ledelse av maestro Ilan Volkov.NyNorsk Messingkvintett, Brasskompaniet, og Halldis Rønning stod for norgespremieren i 2018. Etter dette har NyNorsk Messingkvintett, med ekstramusikere, fremført verket ytterligere to ganger, i Kulturkirken JAKOB i 2021, under ledelse av Halldis Rønning, og i Tønsberg Domkirke 2022, under ledelse av Ilan Volkov. På alle disse konsertene har Mégalithes blitt fremført sammen med Untitled echoes for adjacent rooms. Listening to Gerard Grisey.

Halldis Rønning er en anerkjent norsk dirigent som har lang og bred erfaring fra klassisk musikk, samtidsmusikk og eksperimentell kunst.

Hun har ledet de store norske symfoniorkestrene, forsvarskorpsene, samtidsmusikk ensemblene samt flere store teater- og TV-produksjoner.

Hun har også arbeidet som dirigent i Sverige, Nederland og Vietnam. I 2006 var hun første kvinne som dirigerte i Operahuset i Hanoi og mellom 2011-2013 var hun assistent dirigent i Bergen Filharmoniske Orkester som første norske kvinne med langtidskontrakt som dirigent i et norsk orkester.

Rønning har et stort engasjement for den nye musikken og for tverrkunstneriske prosjekter. Hun har dirigert mange urfremføringer i inn- og utland og hatt gode samarbeid med viktige aktører innen samtidsmusikkfeltet i Norge som: Trondheim Sinfonietta, BIT20 ensemble og CIKADA ensemblet.

De siste årene har hun utforsket tverrfaglighet og kreativt arbeid innenfor kunsten. Blant annet gjennom dans, improvisasjon og komposisjon. I 2022 skapte hun et scenisk verk i samarbeid med komponist Hilmar Thordarson og videokunstner Thorbjörg Jonsdottir. Verket ble urfremført på Reykjavik Arts Festival i samarbeid med den Islandske Opera.

Hun tar nå en doktorgrad ved Universitetet i Stavanger, fakultetet for utøvende kunst, hvor hun forsker på en utvidelse av dirigentrollen mot skapende kunst.

Anders Tveit (f.1977) er komponist og musiker som arbeider med elektroakustisk komposisjon og improvisasjon. Hvor bruken av selvutviklet programvare for sanntidsbehandling og romlig lyd har en sentral rolle i det personlige musikalske uttrykket. Som musiker har han jobbet med alt ifra internasjonalt anerkjente Trondheim Jazz Orchestra, Audun Kleive, Ingrid Laubrock/Cory Smythe, NyNorsk Messingkvintett, Alex Gunia, Øyvind Brække, Natasha Barrett, Parallax Trio, Ensemble Kammerklang, Pd Conception, til ad-hoc improvisasjons duoer. Som komponist har han komponert en rekke flerkanals elektroakustiske musikkverk og lydinstallasjoner fremført på b.l.a Ultima Contemporary Music Festival, Acousma GRM-Paris, Only Connect Festival, deciBel Festival -Latvia, ZKM-Karlsruhe, CCRMA-Stanford, KlangFest -Liechtenstein, Lydgalleriet -Bergen, MetaMorf -Trondheim, Henie Onstad Kunstsenter, Sound/ Image Symposium-UK, Jauna Muzika 2023 -Litauen, Kunstnernes Hus, med fler.
Takk til fantastiske ekstramusikere:

Brynjar Kolbergsrud, trompet

Anne Marit Harbek, trompet Benjamin Setsaas, horn Abel Perez Armas, horn Thomas Gimse, horn Erlend Tynning Larsen, horn Nicolai Heuer, horn Marie Nøkleby Hanssen, trombone Runa Eid Hermansen, trombone Halvor Ovenstrøm, basstrombone Produsent, Bjørnar Habbestad

Tekniker, Audun Strype Og LAWO Classics
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page