00106394.jpg

NYNORSK 
MESSINGKVINTETT

 

NyNorsk Messingkvintett er drevet av et ønske om å formidle et bredt spekter av historier, stemninger, ideer og impulser som treffer mennesker og skaper kunstopplevelser som berører og varer.
Vi samarbeider med komponister, forfattere, regissører og solister for å finne nye perspektiver.

Sammen lager vi produksjoner som angår mennesker i samtiden.